தூய பனிமய அன்னை ஆலயம்

தென் தாமரைகுளம்
father jerry

பங்கு தந்தை

அருட்பணி. ஜெரி வின்சென்ட்

பங்கின் வரலாறு (History Of Church)

தென்தாமரைகுளம் தூய பனிமய அன்னை ஆலயம் சுமார் 300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது என்பது பாரம்பரியம். ஓடை முள் காடாக கிடந்த இந்த நிலப்பகுதியில் சுமார் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 6 கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள் வந்து குடியேறின. இவர்கள் ஒரு சிறு குருசடியை கட்டி தினமும் மாலையில் விளக்கேற்றி வழிபட்டனர். சாந்தாய் என்ற ஒரு முதிய பெண் தினமும் விளக்கேற்றி வந்தார். காலப்போக்கில் ஓலையால் வேய்ந்த ஒரு சிறு ஆலயத்தை கட்டி அதில் வழிபட்டனர்.......
As per local traditions, the parish of Our Lady of Snows is 300 years old. A group of 6 Catholic families is said to have migrated to this place which was then a land filled with thorns and bushes. This small little community constructed a “Kurusady”. One Ms. Saanthai, an elderly lady in the group lit a lamp daily in the evening and conducted prayers. Subsequently, they put up a thatched shed and continued the evening prayers. Some 65 years back from now, with the contribution of the growing small community, a tiled shed was constructed in the place of Kurusady........

Events

Wishes

Marriage wishes

Birthday wishes

Gallery

Snows Web TV

ஆலய நிகழ்வுகள் அனைத்தும் இணையதள தொலைக்காட்சி Snows Web TV என்னும் YouTube channel ல் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.