ஆண்டு விழா

ஆண்டு விழா

புனித ஜார்ஜியார் நற்பணி இயக்கம் என்ற இளம் கிறிஸ்தவ தொழிலாளர் இயக்கம் நடத்தும் மாபெரும் நடன போட்டியானது வருகின்ற 25/12/2019 கிறிஸ்து பிறப்பு தினத்தன்று நமது ஆலய வளாகத்தில் வைத்து நடைபெறுகிறது