விழாக்கள்

விழாக்கள்

  1. 3/9/18 அன்று திருத்தந்தை புனித கிரகோரியாரின் திருவிழாவை திருச்சபை கொண்டாடுகிறது.
  2. 5/9/18 அன்று புனித அன்னை தெரேசா அவர்களின் திருவிழாவை திருச்சபை கொண்டாடுகிறது.
  3. 8/9/18 அன்று மாதாவின் பிறந்த நாள். அன்றைய தினத்தை தூய ஆரோக்கிய அன்னையின் திருவிழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது.