உதயதாரகை பெண்கள் இயக்க ஆண்டுவிழா


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1234

உதயதாரகை பெண்கள் இயக்க ஆண்டுவிழா


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1234

நமது பங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் உதயதாரகை பெண்கள் இளைஞர் இயக்கத்தின் ஆண்டு விழா கொண்டாடுகிறார்கள். காலையில் விளையாட்டுப் போட்டிகள் மாலையில் பொதுக்கூட்டம் மற்றும் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.