கண் தானம்


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1234

கண் தானம்


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1234

நமது பங்கிலிருந்து மறைந்துபோன திரு. ராசையா மற்றும் திருமதி. மரிய லூர்து தங்களது கண்களை தானமாக வழங்கியதற்காக அவர்களின் உறவினர்களுக்கு நமது பங்குத்தந்தை அருட்பணி.M.C. ராஜன் அவர்களால் பரிசு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டார்கள்.