தவக்கால தியானம்


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1234

தவக்கால தியானம்


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1234

19/03/2017 ஞாயிறு மாலை 2.00 மணி முதல் 3.00 மணி வரை 8-ம் வகுப்பு வரையுள்ள மாணவர்களுக்கும், 3.00 மணி முதல் 5.00 மணி வரை 9-ம் வகுப்பு முதல் திருமணமாகாத இளையோர்களுக்கான தவக்கால தியானம் நமது ஆலயத்தில் வைத்து நடைபெறும்.