நம் பங்கின் மாணவர்களுக்கு


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1234

நம் பங்கின் மாணவர்களுக்கு


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1234

+2 மற்றும் 10-ம் வகுப்பு தோ்வில் வெற்றி பெற்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நமது பங்கு சமூகத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தொிவித்துக்கொள்கிறேன்.