வெள்ள நிவாரண நிதி

வெள்ள நிவாரண நிதி

20/08/2018 அன்று கேரளா மாநிலத்திற்க்கு வெள்ள நிவாரண நிதியாக 12 அன்பியங்கள் இனைத்து 45,250/-ருபாயும் துணிகளும் மறைமாவட்டம் வழியாக வழங்கப்பட்டது. நன்கொடை வழங்கிய அனைத்து நல்