11-ம் அன்பியத் திருப்பலி


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1234

11-ம் அன்பியத் திருப்பலி


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ladyofsnow/ladyofsnowsstk.org/wp-content/themes/ladyofsnow/functions/theme-functions.php on line 1234

வருகின்ற 29/08/2017 செவ்வாய் கிழமை அன்று புனித அந்தோணியார் குருசடியில் வைத்து 11-ம் அன்பியத் திருப்பலியும் அதனை தொடர்ந்து அசனமும் நடைபெறும்.