திருவிழா தயாரிப்பு

திருவிழா தயாரிப்பு

25/7/2017 அன்று திருவிழாவிற்கு முன் தயாரிப்பாக ஜெப வழிபாடு, ஒப்புரவு அருட்சாதனம் மற்றும் நற்கருணை ஆசீர் நடைபெற்றது. இதனை தலைமையேற்று நமது முன்னால் அருட்சகோதரர் அருட்பணி சகாய ஜெரோம் அவர்கள் நடத்தினார்கள்.