Basic Christian Community

Basic Christian Community

ஜூன் மாதம் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக் கிழமை (11/06/2017 ) மதியம் 1-30 மணிக்கு அன்பிய ஒருங்கிணைப்புக்கான பயிற்ச்சி நடைபெறும், அன்பிய நிா்வாகிகள் பக்தசபை உறுப்பினா்கள் தவறாது கலந்து கெள்ள அன்புடன் அழைக்கிறோம்